Edutalk.vn

Chi tiết

Là Digital Marketing Manager làm việc tại start-up Edutalk.vn. Edutalk.vn là nền tảng kết nối giáo viên ngoại ngữ và học viên trên toàn quốc với mục đích tăng chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của học viên và tận dụng tốt thời gian rảnh của họ.

Hạng mục