Đèn LED TPHCM

Chi tiết

Dự án Đèn LED TPHCM nhằm đẩy mạnh sự hiện diện của website denledtphcm.com.vn lên công cụ tìm kiếm và tìm kiếm khách hàng qua 2 hình thức là SEO và Google Adwords.

Kết quả: Trong vòng 4 tháng, đẩy top 3 các từ khóa liên quan đến Đèn LED âm trần.

Hạng mục