Sky Digital Marketing

Chi tiết

SkyDGM là dự án mới nhất của mình, với mục đích là nơi chia sẻ những kiến thức về Digital Marketing dành cho người muốn tìm hiểu. Những kiến thức tại SkyDGM là những kiến thức thực tiễn, được đúc kết qua các bài học kinh nghiệm từ các dự án của các thành viên.

Hạng mục