Linkyfi

Chi tiết

  • Trần Bá Đạt

  • linkyfi.vn

  • 4/10/2017 - 4/3/2017

Hỗ trợ tối ưu giao diện, quản trị website và tiến hành chiến dịch SEO đẩy top các từ khóa liên quan đến ngành WiFi Marketing. Lên kế hoạch chiến dịch và tối ưu chiến dịch AdWords tìm kiếm khách hàng.

Hạng mục