Bustabit.vn

Chi tiết

  • Trần Bá Đạt

  • bustabit.vn

  • 20/10/2017 - 24/10/2017

Đây là website giới thiệu về trò chơi Đặt cược trực tuyến Bitcoin, là trò chơi đang rất thịnh hành ở các quốc gia Bắc Mỹ. Website hướng tới sự đơn giản với giao diện Landing Page để tăng chuyển đổi.

Hạng mục