048 Fruits

Chi tiết

Thiết kế và xây dựng giao diện và tính năng cho web xuất khẩu trái cây 048 Fruits. Website hướng đến vẻ đẹp và trang trọng của 1 doanh nghiệp xuất khẩu, hình ảnh, giao diện thể hiện chất "nông sản"; mỗi sản phẩm được thiết kế 1 landing page.

Hạng mục