Thế Giới Giá Sỉ

Chi tiết

Thiết kế và xây dựng giao diện và tính năng cho web bán hàng Thế Giới Giá Sỉ. Đây là website dạng TMĐT với khá nhiều tính năng và hình ảnh. Website đã được tối ưu tốc độ tải rất nhiều.

Hạng mục