Mắt kính Salenoptic

Chi tiết

Làm cộng tác viên với chuỗi cửa hàng Mắt kính Salenoptic. thực hiện lên kế hoạch Online Marketing cho năm 2016 và thực hiện các chiến dịch quảng bá hình ảnh trên Facebook.

Hạng mục