Dự án: Trần Bá Đạt Blog

Chi tiết

Là một website thuộc sở hữu của chính tôi, mọi công đoạn của website đều một tay tôi làm, từ xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, SEO và quảng bá hình ảnh blog với mọi người cũng như chăm sóc, phản hồi người đọc.

Kết quả: Traffic hàng ngày lên đến vài nhìn người, có thời điểm online lên đến 700 người cùng 1 lúc. 80% traffic đến từ SEO. Sản phẩm vẫn đang phát triển và hàng ngày giúp đỡ được rất nhiều bạn đọc.